Patrick Kooij
" Neem gerust contact op voor
vrijblijvende informatie "

+31 (0)6 - 232 47 075
Patrick Kooij
" Neem gerust contact op voor
vrijblijvende informatie "

+31 (0)6 - 232 47 075

Relatie en relevantie tussen marketingstrategie en businessmodel
Er wordt vaak gesproken over businessmodellen en de relevantie ervan! Maar wat is de relatie met marketing en is deze er ook? Het antwoord is absoluut JA! Uiteindelijk is strategische marketing het proces dat zich bezighoudt met het identificeren, het definiëren en het leveren van superieure klantwaarde. Een organisatie dient een marketingstrategie te formuleren en kiest dan vervolgens welke klanten zij wil bedienen en welke waarde zij wil leveren! Vanuit dit kader wordt in een marketingplan een keuze gemaakt over hoe een organisatie dit wil doen. 

Al met al gaat het bij marketing en businessmodel innovatie om waardecreatie. Vanuit het denkbeeld van waarde is het belangrijk om te kijken of de eerder gemaakte keuzes ook effectief zijn, dit in de vorm van waarde voor de afnemers en voor de eigen organisatie. Zie hiernaast de relatie tussen enerzijds ‘strategische marketing’ en anderzijds een ‘businessmodel’. Vanuit de marketingfunctie zal een organisatie moeten kijken naar haar accountability. Als marketeer zou je jezelf de vraag kunnen stellen: kunnen wij verantwoording afleggen ten aanzien van alle activiteiten, die vanuit de marketingfunctie worden ondernomen, en het geld dat we daarbij uitgeven?

Een organisatie zal dus moeten kijken of de marketingfunctie haar accountability kan aantonen. Dit vraagt om het verbinden van het proces van waardecreatie voor afnemers aan dat van de waarderealisatie voor een organisatie. In het businessmodel canvas heb ik twee gedeeltes gekenmerkt, namelijk het waardecreatiemodel en het opbrengstenmodel. In hoofdzaak heeft een businessmodel het doel om waarde te creëren voor klanten. Als je naar het waardecreatiemodel kijkt, is te zien dat deze waarde afhankelijk is en beïnvloed wordt door de keuze van de afnemers die een organisatie wenst te bedienen (rechterkant van het model) en hoe een organisatie met haar afnemers in contact wil staan en met welke middelen (linkerkant van het model). Uiteindelijk volgt uit het opbrengstenmodel of een organisatie waardevol is in de vorm van winstgevendheid (omzet minus kosten).


Gepubliceerd op 29 oktober 2018

Kooij
Marketing & Innovatie

© Copyright 2018-2019
Login

Deze website is gerealiseerd door Romilan ICT